VISITA ELS NOSTRES APARTAMENTS A EL PORT DE LA SELVA:

Avís Legal

1.- Titularitat
Aquest lloc és propietat i està operat per Llàtzer Román Galera, amb domicili en Carrer del Mar, 45, 17496 Colera, Girona.
NIF: 46690807R
Correu electrònic: apartamentscolera@gmail.com
L’ús d’aquesta web li dóna la condició de “Usuari”. Això significa que accepta els termes i condicions establerts a continuació i amb això es compromet a no usar-ho per a fins il·legals.

2.- Edat
Quant a l’ús del Servei, i tret que s’indiqui el contrari, l’usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per a vincular-se i usar el Servei de conformitat amb els seus termes i condicions, que compren i reconeix íntegrament.
Declara que tota la informació que proporciona per a accedir al Servei, abans i durant la seva utilització, és veritable, completa i precisa.

3.- Enllaços externs
Li informem que la web del Servei pot enviar-li a altres llocs web de tercers. No obstant això, el Servei no controla aquests llocs ni el seu contingut, estan subjectes als seus propis termes i condicions. Per tant, el Servei no és responsable sobre la qualitat, veracitat o exactitud d’aquestes webs.

4.- Propietat Intel·lectual
El disseny de la web del Servei i el seu contingut, marques i logos són titularitat o estan llicenciats al titular de la web, estant subjectes als drets de propietat intel·lectual reconeguts per la llei.
L’usuari accepta a no usar, copiar o distribuir cap contingut de la web més enllà de l’expressament indicat aquí. Qualsevol ús comercial del contingut de la web, requerirà l’expressa autorització del titular de la web.

5.- Contingut d’Usuari
L’usuari pot contribuir al Servei realitzant diferents accions, ja sigui, enviant correus electrònics, fent comentaris o enviant suggeriments (d’ara endavant “Contingut”).
Aquest Contingut es pot utilitzar de diferents maneres, per exemple mostrar-lo en el lloc web, reformatar-lo, traduir-lo a altres idiomes, editar-lo per a aportar claredat, crear obres derivades a partir d’ell, promocionar-lo i distribuir-lo.
Per tant, el Contingut continua sent de la propietat de l’usuari, però en enviar-lo es concedeix al titular del web, una llicència d’ús mundial, no exclusiva, gratuïta, fins a la retirada del contingut, transferible i sublicenciable sobre aquest Contingut.

6.- Responsabilitat
El titular de la web no serà responsable per: a) qualsevol error o omissió en el contingut de la web; b) la no disponibilitat de la web o; c) la transmissió de malware o virus a través del contingut de la web, malgrat prendre totes les mesures tecnològiques necessàries per a prevenir-ho.

7.- Canvis
El titular de la web es reserva el dret de fer els canvis no anunciats que consideri oportuns per a la web. Això significa que el titular de la web pot canviar, eliminar o afegir contingut i serveis proporcionats a través de la web.
A més, aquests termes i condicions poden ser actualitzats. Les modificacions entraran en vigor des de la seva publicació.

8.- Llei i arbitratge
Aquest Servei es regeix per la legislació espanyola.
Amb la finalitat de simplificar la resolució de reclamacions per la via civil i reduir costos, no excloem la possibilitat de sotmetre’ns davant un Arbitratge d’Equitat de la Cort d’Arbitratge de les Cambres de Comerç i Indústria.
En aquest sentit, i segons la normativa aplicable, el Servei informa de l’existència d’una plataforma europea de resolució de litigis en línia que facilita la resolució extrajudicial d’aquests litigis per a contractes subscrits igualment en línia entre consumidors i prestadors de serveis d’Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la següent pàgina web: http://ec.europa.eu/odr

9.- Contacte
Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, les dades de contacte són:
E-mail: apartamentscolera@gmail.com
Adreça postal: Carrer del Mar, 45, 17496 Colera, Girona